Stadslandbouw in Brussel

Toegankelijkheidsverklaring van een website die door Leefmilieu Brussel wordt beheerd

Leefmilieu Brussel engageert zich om deze website toegankelijk te maken, conform de ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten .

Deze toegankelijkheidsverklaring betreft www.agricultureurbaine.brussels/nl/.

Maatregelen genomen door Leefmilieu Brussel rond de toegankelijkheid van al haar websites en webapplicaties.

  • De Directieraad van Leefmilieu Brussel heeft de administratie gevraagd al haar informaticatools toegankelijk te maken voor personen met een beperking.
  • Er werd een nauwe samenwerking met Anysurfer opgezet.
  • Opleidingen inzake webtoegankelijkheid worden aan het personeel van Leefmilieu Brussel aangeboden.
  • Er werd gewerkt aan het toegankelijk maken van ons grafisch charter.
  • Er werden videonormen bepaald om elk nieuw videoproject toegankelijk te maken.
  • Er werden toegankelijkheidsnormen voor de administratieve documenten opgesteld.

Conformiteit op basis van de richtlijnen van de WCAG 2.1 niveau AA

Gedeeltelijk conform

Aangezien deze website op technisch vlak niet geoptimaliseerd werd voor meertalig gebruik zijn er bepaalde onderdelen van de content dat niet beschikbaar zijn in de taal van de gebruiker maar eerder tweetalig worden voorgesteld.

Effectieve evaluatiemethode van de conformiteit van de website:

  • Een zelfevaluatie uitgevoerd door Leefmilieu Brussel met de hulp van het advies en gedeeltelijke herzieningen van de technische dienstverleners voor de ontwikkeling van deze website.

Alle video’s die op deze website worden gepubliceerd na 23 september 2020 zijn toegankelijk gemaakt.

Datum van opmaak van de toegankelijkheidsverklaring

31-08-20

Feedback en contactgegevens

U kunt een e-mail sturen naar facilitatorSL@goodfood.brussels voor elk verzoek of informatie over de toegankelijkheid van deze website.

 

De dienst Info-Leefmilieu

De dienst Info-Leefmilieu van Leefmilieu Brussel biedt een luisterend oor, verschaft relevante antwoorden en praktische raad of bezorgt u de best aangepaste brochure voor uw vraag.

We beantwoorden uw oproep van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u.  Buiten de openingsuren vragen wij u dit contactformulier in te vullen.  

De Facilitator voor Stadslandbouw is een initiatief 

van Leefmilieu Brussel en Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Spring naar de inhoud