Op 2 en 9 december ll. heeft de eerste sessie plaatsgevonden van de opleiding “Stadslandbouw en duurzame bouw”. Deze opleiding werd ontwikkeld door onze partners ERU en Green SURF in samenwerking met de facilitator duurzame bouw.

Green SURF heeft de algemene noties ingeleid over stadslandbouw, zijn typologieën en duurzame opbrengsten om vervolgens stil te staan bij alle technische aspecten van de productiesystemen en hun symbiose met vastgoedprojecten.

De tussenkomst van ERU heeft het mogelijk gemaakt de regelgevende aspecten aan te snijden die verband houden met de gebouwen en de ruimtelijke ordening. De facilitator duurzame bouw heeft bijkomende informatie aangebracht over de bouwtechnieken die nodig zijn voor de integratie van de stadslandbouw.

De opleiders hebben gezorgd voor een regelmatige interactie met de deelnemers en meer bepaald door het uitwerken van oefeningen rond casestudies. Uit het profiel van de deelnemers blijkt de steeds groter wordende wil om de eetbare productie al van bij het ontwerp van de vastgoedprojecten te integreren: architecten, private en openbare vastgoedontwikkelaars hebben input geleverd voor de uitwisselingen met hun praktijkgerichte vragen. De feedback is zeer positief geweest, het doelpubliek was tevreden met de nieuw verworven competenties en heeft de globale, multifunctionele aanpak en de talrijke praktische gevallen en doorgegeven technische kennis en ervaringen op prijs gesteld.

U bent architect, studiebureau, ingenieur, professioneel bouwheer, promotor, gebouwenbeheerder, syndicus, aannemer, expert-landmeter? Ontdek dan het volledige programma van de opleiding “Duurzame gebouwen” die zal plaatsvinden op 28 mei en 4 juni 2020 bij Leefmilieu Brussel.

Deze opleiding zal u in staat stellen:

  • de meest geschikte landbouwtechnieken te kiezen op basis van de bijzondere kenmerken van uw project;
  • de verplichtingen te identificeren (technische, programmatische en reglementaire) waarmee u rekening moet houden bij het ontwerp van stadslandbouwprojecten;
  • te anticiperen op de belangrijke punten die in het ontwerp van het gebouw geïntegreerd moeten worden;
  • de belangrijke parameters te begrijpen die beïnvloed worden door een stadslandbouwproject.
Spring naar de inhoud