De Fédération des professionnel·le·s de l’Agriculture Urbaine (FédéAU) werd opgericht om de professionele stadslandbouwsector in Brussel te vertegenwoordigen. Doel van het verbond? De pioniers van eerlijke en duurzame voedselsystemen verenigen, m.a.w. de personen die actief zijn in de sector samenbrengen en uitwisselingen tussen hen vergemakkelijken, collectieve diensten ontwikkelen, een eisenpakket voor de overheid opstellen en de band met het grote publiek in het Gewest en de Brusselse rand versterken.

Dit idee werd al meermaals naar voren geschoven, maar deze keer met succes! De statuten van de nieuwe Fédération des professionnel·le·s de l’agriculture urbaine werden ingediend op 21 oktober jl. Het project is dus gloednieuw en moet nog volledig worden uitgebouwd. Deze structuur werd opgericht om te beantwoorden aan de behoeften van mensen die beroepsmatig bezig zijn met stadslandbouw en streeft twee doelen na:

 

  • de ‘stadslandbouwers’ vertegenwoordigen bij instanties die bevoegd zijn voor het Brusselse voedselbeleid, maar ook bij academische instellingen, ketens en sectoren die beïnvloed worden door de multifunctionaliteit van de stadslandbouw, en zorgen voor overleg;
  • een netwerkdynamiek tot stand brengen door een uitwisselingsplatform van kennis en goede praktijken te creëren, via verschillende instrumenten die de technische ondersteuning tussen gelijken en de hulp bij het ontwikkelen van activiteiten bevorderen.

Tientallen stadslandbouwers hebben zich al bij ons aangesloten en momenteel werken we aan de indienstneming van een coördinator. De volgende doelstelling is deze werkomgeving ten dienste te stellen van onze leden. Hoe meer leden, des te meer onze standpunten, onze uiteenlopende en gelijklopende meningen en onze behoeften gehoord zullen worden; hoe meer leden, hoe rijker onze uitwisselingen zullen zijn en hoe gemakkelijker we de obstakels zullen overwinnen waarmee we geconfronteerd worden.

De FédéAU wil de huidige en toekomstige pioniers van eerlijke en duurzame voedselsystemen samenbrengen. We zijn ervan overtuigd dat we maatschappelijke, milieu- en economische innovaties beter zullen kunnen ondersteunen en gemakkelijker nieuwe teeltwijzen zullen kunnen ontwikkelen om de stad beter te kunnen voeden als we allemaal de handen in elkaar slaan en onze krachten bundelen.

U kunt de volledige statuten van de FédéAU inkijken op de website http://fedeau.be.
U kunt ons steeds bereiken door een e-mail te sturen naar info[at]fedeau.be.

In naam van de voorlopige RvB,
Massimo Federico; Alexandre Lefebvre (Alaube); Noemie Maughan (Agroecology Lab, ULB); Jeremy Paillet (Le Début des Haricots asbl); Jonathan Peuch (Réseau des GASAP); Amandine Vandormael (Refresh Brussels).

Spring naar de inhoud