Stadslandbouw in Brussel

Algemene opdracht van de Brusselse Facilitator voor Stadslandbouw

De Brusselse Facilitator voor Stadslandbouw is een informatie- en begeleidingsdienst voor het opzetten van stadslandbouwprojecten in Brussel. 

Enerzijds kunnen er op de website thematische infofiches geraadpleegd worden, die door de deskundigen van de Facilitator opgesteld zijn.

Anderzijds kan er ook een beroep gedaan worden op begeleiding door multidisciplinaire experten die klaar staan voor projecten rond de oprichting of verdere uitbouw van ondernemingen, voor eigenaars, vastgoedontwikkelaars en overheden. Het uiteindelijke doel is de stadslandbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te promoten en verder te ontwikkelen.

De Facilitator voor Stadslandbouw is onderdeel van de Good Food-strategie: “Naar een duurzaam voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”. De Good Food-strategie wil de zelfvoorziening van de stad op voedselgebied aanzienlijk doen toenemen via innovatieve, duurzame stadsproductie die goed presteert op milieu- en economisch gebied en die jobs in Brussel creëert die niet naar elders kunnen worden verplaatst. Er worden twee grote acties beoogd: het ondersteunen van de duurzame professionele landbouwproductie en het promoten van de duurzame eigen productie.

De diensten die de Facilitator voor Stadslandbouw aanbiedt

De Facilitator voor Stadslandbouw informeert en ondersteunt de projecten op twee dienstverleningsniveaus:

1ste niveau

Explication
  • stedenbouwkundige regelgeving
  • Integratie van de projecten in een stedelijk milieu
Explication
  • Toegang tot grond
  • Bezettingsovereen-komsten
  • Tools voor het opzoeken van gronden
  • Potentieel van de gronden
Explication
  • Technieken voor het telen in volle grond en bovengronds
Explication
  • Businessmodellen
  • Positionering van het project
  • Economische haalbaarheid


2de niveau

Eerste niveau: Infofiches

Het eerste dienstverleningsniveau van de Facilitator bestaat uit een honderdtal beknopte infofiches waarin verschillende aspecten van stadslandbouw aan bod komen: subsidies, regelgeving, technische aspecten, businessmodellen, opleidingen.

Deze fiches moeten de opstart van projecten vereenvoudigen. Ze moeten de projectdragers helpen om te anticiperen op de belangrijkste aandachtspunten. Elke fiche vermeldt informatiebronnen waarin elk onderwerp wordt uitgediept.

Als aanvulling op de infofiches die door de deskundigen van de Facilitator opgesteld zijn, vermeldt de rubriek Hulpmiddelen extra informatie en tools, ook voor burgerprojecten (je eigen moestuin aanleggen, opleidingen, referentiepersonen…).

Tweede niveau: Adviesverlening aan projecten (Begeleiding)

Het tweede dienstverleningsniveau van de Facilitator heeft tot doel antwoorden te verschaffen aan projectdragers die informatie nodig hebben die niet in de infofiches staat of die gericht advies nodig hebben. Onze multidisciplinaire experten staan tot je dienst om al je technische, juridische, stedenbouwkundige of economische vragen te beantwoorden.

Wil je advies?

Advies over de businessmodellen

Bent u op zoek naar informatie om uw project op te starten en uw businessmodel te ontwikkelen voor een duurzame aanpak?

info techniques

Technische informatie

Bent u op zoek naar technische informatie om uw stadslandbouwproject op te starten?

info reglementaires

Reglementaire informatie

Bent u op zoek naar informatie over de regelgeving met betrekking tot het opstarten van uw stadslandbouwproject?

Onze nieuws

De Facilitator voor Stadslandbouw is een initiatief 

van Leefmilieu Brussel en Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Spring naar de inhoud