Facilitator voor Stadslandbouw

Stel je vraag hier

Algemene opdracht van de Brusselse Facilitator voor Stadslandbouw

De Brusselse Facilitator voor Stadslandbouw is een informatie- en begeleidingsdienst voor het opzetten van stadslandbouwprojecten in Brussel. 

Enerzijds kunnen er op de website thematische infofiches geraadpleegd worden, die door de deskundigen van de Facilitator opgesteld zijn.

Anderzijds kan er ook een beroep gedaan worden op begeleiding door multidisciplinaire experten die klaar staan voor projecten rond de oprichting of verdere uitbouw van ondernemingen, voor eigenaars, vastgoedontwikkelaars en overheden. Het uiteindelijke doel is de stadslandbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te promoten en verder te ontwikkelen.

De Facilitator voor Stadslandbouw is onderdeel van de Good Food-strategie: “Naar een duurzaam voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”. De Good Food-strategie wil de zelfvoorziening van de stad op voedselgebied aanzienlijk doen toenemen via innovatieve, duurzame stadsproductie die goed presteert op milieu- en economisch gebied en die jobs in Brussel creëert die niet naar elders kunnen worden verplaatst. Er worden twee grote acties beoogd: het ondersteunen van de duurzame professionele landbouwproductie en het promoten van de duurzame eigen productie.

De diensten die de Facilitator voor Stadslandbouw aanbiedt

De Facilitator voor Stadslandbouw informeert en ondersteunt de projecten op twee dienstverleningsniveaus:

 

Eerste niveau: Infofiches

Het eerste dienstverleningsniveau van de Facilitator bestaat uit een honderdtal beknopte infofiches waarin verschillende aspecten van stadslandbouw aan bod komen: subsidies, regelgeving, technische aspecten, businessmodellen, opleidingen.

Deze fiches moeten de opstart van projecten vereenvoudigen. Ze moeten de projectdragers helpen om te anticiperen op de belangrijkste aandachtspunten. Elke fiche vermeldt informatiebronnen waarin elk onderwerp wordt uitgediept.

Als aanvulling op de infofiches die door de deskundigen van de Facilitator opgesteld zijn, vermeldt de rubriek Hulpmiddelen extra informatie en tools, ook voor burgerprojecten (je eigen moestuin aanleggen, opleidingen, referentiepersonen…).

Tweede niveau: Adviesverlening aan projecten (Begeleiding)

Het tweede dienstverleningsniveau van de Facilitator heeft tot doel antwoorden te verschaffen aan projectdragers die informatie nodig hebben die niet in de infofiches staat of die gericht advies nodig hebben. Onze multidisciplinaire experten staan tot je dienst om al je technische, juridische, stedenbouwkundige of economische vragen te beantwoorden.

Recente artikelen

Premie COVID-19 voor de landbouwsector

Premie COVID-19 voor de landbouwsector

Covid-premie "landbouw" beschikbaar voor ondernemingen actief in landbouw en aquacultuur op vlak van voeding Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt ondernemingen die getroffen zijn door de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan,...

PERS Covid-19

PERS Covid-19

België As Bean : La crise du coronavirus et la nécessité de repenser nos systèmes alimentaires FacebookRécoltes en danger, risques de stockage à cause du coronavirus: "Relocaliser pour retrouver de la souveraineté alimentaire"Vlaams infocentrum land- en tuinbouw -...

De werkgroepen van de participatieraad Good Food hebben jou nodig!

De werkgroepen van de participatieraad Good Food hebben jou nodig!

De Good Food-strategie bevordert de co-creatie en participatie van alle actoren die betrokken zijn bij de opvolging en evaluatie van de strategie, om de participatieve dynamiek van de opbouw van de strategie voort te zetten. Aanvankelijk was de daartoe bedoelde...

De Facilitator voor Stadslandbouw is een initiatief 

van Leefmilieu Brussel en Brussel Economie en Werkgelegenheid.