Facilitator voor Stadslandbouw

Stel ons een vraag

Algemene opdracht van de Brusselse Facilitator voor Stadslandbouw

De Brusselse Facilitator voor Stadslandbouw is een informatie- en begeleidingsdienst voor het opzetten van stadslandbouwprojecten in Brussel. 

Enerzijds kunnen er op de website thematische infofiches geraadpleegd worden, die door de deskundigen van de Facilitator opgesteld zijn.

Anderzijds kan er ook een beroep gedaan worden op begeleiding door multidisciplinaire experten die klaar staan voor projecten rond de oprichting of verdere uitbouw van ondernemingen, voor eigenaars, vastgoedontwikkelaars en overheden. Het uiteindelijke doel is de stadslandbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te promoten en verder te ontwikkelen.

De Facilitator voor Stadslandbouw is onderdeel van de Good Food-strategie: “Naar een duurzaam voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”. De Good Food-strategie wil de zelfvoorziening van de stad op voedselgebied aanzienlijk doen toenemen via innovatieve, duurzame stadsproductie die goed presteert op milieu- en economisch gebied en die jobs in Brussel creëert die niet naar elders kunnen worden verplaatst. Er worden twee grote acties beoogd: het ondersteunen van de duurzame professionele landbouwproductie en het promoten van de duurzame eigen productie.

De diensten die de Facilitator voor Stadslandbouw aanbiedt

De Facilitator voor Stadslandbouw informeert en ondersteunt de projecten op twee dienstverleningsniveaus:

niveau 1

1ste niveau

informations sur les niveaux
Explication
 • stedenbouwkundige regelgeving
 • Integratie van de projecten in een stedelijk milieu
Explication
 • Toegang tot grond
 • Bezettingsovereen-komsten
 • Tools voor het opzoeken van gronden
 • Potentieel van de gronden
Explication
 • Technieken voor het telen in volle grond en bovengronds
Explication
 • Businessmodellen
 • Positionering van het project
 • Economische haalbaarheid


2de niveau

informations sur les niveaux


1ste niveau


2de niveau

bonhomme informatif
 • stedenbouwkundige regelgeving
 • Integratie van de projecten in een stedelijk milieu
bonhomme informatif
 • Toegang tot grond
 • Bezettingsovereen-komsten
 • Tools voor het opzoeken van gronden
 • Potentieel van de gronden
bonhomme informatif
 • Technieken voor het telen in volle grond en bovengronds
bonhomme informatif
 • Businessmodellen
 • Positionering van het project
 • Economische haalbaarheid

Eerste niveau: Infofiches

Het eerste dienstverleningsniveau van de Facilitator bestaat uit een honderdtal beknopte infofiches waarin verschillende aspecten van stadslandbouw aan bod komen: subsidies, regelgeving, technische aspecten, businessmodellen, opleidingen.

Deze fiches moeten de opstart van projecten vereenvoudigen. Ze moeten de projectdragers helpen om te anticiperen op de belangrijkste aandachtspunten. Elke fiche vermeldt informatiebronnen waarin elk onderwerp wordt uitgediept.

Als aanvulling op de infofiches die door de deskundigen van de Facilitator opgesteld zijn, vermeldt de rubriek Hulpmiddelen extra informatie en tools, ook voor burgerprojecten (je eigen moestuin aanleggen, opleidingen, referentiepersonen…).

Tweede niveau: Adviesverlening aan projecten (Begeleiding)

Het tweede dienstverleningsniveau van de Facilitator heeft tot doel antwoorden te verschaffen aan projectdragers die informatie nodig hebben die niet in de infofiches staat of die gericht advies nodig hebben. Onze multidisciplinaire experten staan tot je dienst om al je technische, juridische, stedenbouwkundige of economische vragen te beantwoorden.

Recente artikelen

Een opleiding in Stadslandbouw en duurzame gebouwen

Een opleiding in Stadslandbouw en duurzame gebouwen

Doelstelling van de opleidingscyclus Het doel van deze module is om basisnoties bij te brengen inzake stadslandbouw en ook de technische modaliteiten te belichten om de stadslandbouw in een vastgoedproject te kunnen integreren. Praktische informatie Duur: 2 dagen...

Good Soil: naar een geïntegreerd bodembeleid!

Good Soil: naar een geïntegreerd bodembeleid!

Leefmilieu Brussel (LB) wil een geïntegreerd beleid van de Brusselse bodem ontwikkelen. Daartoe financiert het de studie "Good Soil", die gevoerd wordt door het Centre d'Études et de Recherches Urbaines ERU, de universiteit van Luik en het Centre d'écologie Urbaine,...

Vragenlijst over het Korte Keten in Brussel

Vragenlijst over het Korte Keten in Brussel

Brussel, onze prachtige hoofdstad heeft heel wat te bieden. Het Covid-19 virus heeft echter veel roet in het eten gegooid om al dat prachtige in Brussel te ontdekken. Zeker voor de Horeca heeft de Covid-19 pandemie tot op heden een zeer zware impact. Het ‘nieuwe...

De Facilitator voor Stadslandbouw is een initiatief 

van Leefmilieu Brussel en Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Onze missie
Onze missie
Onze missie
Aller au contenu principal - Overslaan en naar de inhoud gaan