et_pb_module et_pb_toggle et_pb_toggle_0 et_pb_toggle_item et_pb_toggle_close:focus { outline-style : solid !important; outline-width : 1px !important; outline-color: #FF0000 !important; }

Facilitator voor Stadslandbouw

Stel je vraag hier

Algemene opdracht van de Brusselse Facilitator voor Stadslandbouw

De Brusselse Facilitator voor Stadslandbouw is een informatie- en begeleidingsdienst voor het opzetten van stadslandbouwprojecten in Brussel. 

Enerzijds kunnen er op de website thematische infofiches geraadpleegd worden, die door de deskundigen van de Facilitator opgesteld zijn.

Anderzijds kan er ook een beroep gedaan worden op begeleiding door multidisciplinaire experten die klaar staan voor projecten rond de oprichting of verdere uitbouw van ondernemingen, voor eigenaars, vastgoedontwikkelaars en overheden. Het uiteindelijke doel is de stadslandbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te promoten en verder te ontwikkelen.

De Facilitator voor Stadslandbouw is onderdeel van de Good Food-strategie: “Naar een duurzaam voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”. De Good Food-strategie wil de zelfvoorziening van de stad op voedselgebied aanzienlijk doen toenemen via innovatieve, duurzame stadsproductie die goed presteert op milieu- en economisch gebied en die jobs in Brussel creëert die niet naar elders kunnen worden verplaatst. Er worden twee grote acties beoogd: het ondersteunen van de duurzame professionele landbouwproductie en het promoten van de duurzame eigen productie.

De diensten die de Facilitator voor Stadslandbouw aanbiedt

De Facilitator voor Stadslandbouw informeert en ondersteunt de projecten op twee dienstverleningsniveaus:

 

, Onze missie

Eerste niveau: Infofiches

Het eerste dienstverleningsniveau van de Facilitator bestaat uit een honderdtal beknopte infofiches waarin verschillende aspecten van stadslandbouw aan bod komen: subsidies, regelgeving, technische aspecten, businessmodellen, opleidingen.

Deze fiches moeten de opstart van projecten vereenvoudigen. Ze moeten de projectdragers helpen om te anticiperen op de belangrijkste aandachtspunten. Elke fiche vermeldt informatiebronnen waarin elk onderwerp wordt uitgediept.

Als aanvulling op de infofiches die door de deskundigen van de Facilitator opgesteld zijn, vermeldt de rubriek Hulpmiddelen extra informatie en tools, ook voor burgerprojecten (je eigen moestuin aanleggen, opleidingen, referentiepersonen…).

Tweede niveau: Adviesverlening aan projecten (Begeleiding)

Het tweede dienstverleningsniveau van de Facilitator heeft tot doel antwoorden te verschaffen aan projectdragers die informatie nodig hebben die niet in de infofiches staat of die gericht advies nodig hebben. Onze multidisciplinaire experten staan tot je dienst om al je technische, juridische, stedenbouwkundige of economische vragen te beantwoorden.

Recente artikelen

, Onze missie

SPEED DATING – Good Food Kopers & Producenten- 5 oktober 2020

In deze tumultueuze periode is het meer dan ooit belangrijk om na te denken over onze distributieketens en de voorkeur te geven aan lokale producenten. Leefmilieu Brussel en Visit.brussels bundelen hun competenties om de herlokalisering van de voedingsketens te...

, Onze missie

Interview met Jean-Philippe Gomrée, “Les garçons maraîchers”

Na drie jaar op de landbouwtestsite Graines de Paysans, start Jean-Philippe Gomrée in 2020 zijn vierde teeltseizoen van de Garçons maraîchers op een nieuw terrein van 20 are in Jette, in de buurt van de Kinderboerderij van Jette en het project Houblons de Bruxelles....

, Onze missie

Interview met Julien Jacquet, “Permafungi”

Na een crisis in 2019 heeft Permafungi, een pionier in circulaire economie, een metamorfose ondergaan! Sinds de start in 2014 staat PermaFungi voor: 000 mensen bereikt met informatie over sociale en circulaire economie 250 ton gerecycleerd koffiedik 35 ton biologische...

De Facilitator voor Stadslandbouw is een initiatief 

van Leefmilieu Brussel en Brussel Economie en Werkgelegenheid.

, Onze missie
, Onze missie
, Onze missie
et_pb_module et_pb_toggle et_pb_toggle_0 et_pb_toggle_item et_pb_toggle_close:focus { outline-style : solid !important; outline-width : 1px !important; outline-color: #FF0000 !important; } Skip to content