Brussel, onze prachtige hoofdstad heeft heel wat te bieden. Het Covid-19 virus heeft echter veel roet in het eten gegooid om al dat prachtige in Brussel te ontdekken. Zeker voor de Horeca heeft de Covid-19 pandemie tot op heden een zeer zware impact. Het ‘nieuwe normaal’ dringt zich op.
Het nieuwe normaal betekent voor onze hoofdstad een stad waar duurzaamheid voorop staat. Covid-19 heeft de consument en de toerist geleerd dat lokale voeding essentieel is en dat we de lokale ondernemer moeten steunen. Daarom geloven wij, Steunpunt Korte Keten, dat 2021 een belangrijk jaar wordt voor het promoten van de korte keten in de horeca. Korte Keten in de praktijk brengen is daarom nu hét moment in uw zaak!

Wat is korte keten?

De Korte keten is een duurzaam afzetsysteem van landbouwproducten. Het bestaat uit een uiteenlopende verzameling van landbouwbedrijven en initiatieven die moeilijk onder één hoed te vangen zijn. Toch hebben ze vijf basisprincipes gemeen:

 

  • Een beperkt aantal schakels tussen producent en consument
  • Zeggenschap van de producent in de prijszetting
  • Lokale karakter
  • Betrokkenheid van de consument
  • Contact van de consument met de landbouwpraktijk. De producent is (h)erkenbaar.

Voeding via de korte keten aankopen is echter niet steeds evident. Om u te ondersteunen is het project Hup HUB Brussel ontstaan. Een Europees project met de steun van het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant.

Met dit project willen we minstens 2 voedselhubs (lokale verdeelpunten van land – en tuinbouwproducten) rond Brussel realiseren. Door samenwerking van land – en tuinbouwers zal het mogelijk zijn een assortiment aan producten te leveren in Brussel (op maat van de vraag van de Brusselse B2B afnemer). Bekendmaking van het bestaan van de Hubs in Brussel maakt een substantieel onderdeel uit van dit project. Horeca- en andere zaken die starten met aankopen via korte keten of de aankopen verbreden zullen extra in de kijker worden gezet.

In dit kader starten we met een vragenlijst om uw wensen en verwachtingen te kennen. Indien u op het einde van de vragenlijst ook uw contactgegevens invult kunnen we u persoonlijk, gratis en vrijblijvend in contact brengen met mogelijke lokale producenten. Zo kan u kennis maken met hun aanbod. We ondersteunen u en de producent om de beste logistieke ontsluiting te bewerkstelligen. Het invullen van de vragenlijst duurt 5 à 6 minuten en garandeert alvast een goede start van onze marktbevraging. Zo werken we samen een duurzamere stad in 2021.

➔  Klik hier naar de vragenlijst: https://forms.gle/XghuEGB1hKbTS1HS6

Hup HUB Brussel ondersteunt eveneens Good Food.

Spring naar de inhoud