De Zavelenberg is een Brusselse seminatuurlijke site die een eeuwenoud landbouwkarakter heeft weten te behouden.  Het gaat om één van de laatste restanten van het landbouwverleden van het Gewest en dit in een sterk verstedelijkte omgeving. De site is eigendom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wordt door Leefmilieu Brussel beheerd.  Ze is ook beschermd als natuurreservaat.

Leefmilieu Brussel wil geleidelijk een beheer van de Zavelenberg ontwikkelen waar natuur, erfgoed en landbouw kunnen samengaan in een agro-ecologisch project.

Daarom zal Leefmilieu Brussel binnenkort een eerste tijdelijke gebruiksfase van de site lanceren via een kandidatenoproep voor een extensief begrazingsproject door schapen, dat toelaat bij te dragen tot de doelstellingen voor de versterking van de ecologische functie enerzijds en de sociale en voedingsfuncties anderzijds.

De projectoproep zal binnenkort via de website van Boeren Bruxsel Paysans worden verspreid.

Spring naar de inhoud