De Lokale Economieloketten is een initiatief in het Gewest met als doel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondernemingen te helpen opstarten en ontwikkelen. Omdat de Brusselse regering de economische keten van de stadslandbouw – die talloze gunstige effecten teweegbrengt – wil ondersteunen, heeft ze onlangs de Lokale Economieloketten de opdracht toevertrouwd de al bestaande diensten inzake ondersteuning van ondernemerschap te versterken. Het gaat hierbij om de Brusselse Facilitator voor Stadslandbouw en de landbouwtestsite ‘Graines de Paysans’.

De begeleiders van de Lokale Economieloketten kunnen de professionele producenten ondersteunen in alle levensfasen van hun project/onderneming: ideeën stimuleren, het business model helpen uitwerken, het project structureren, de marktstudie uitvoeren, het financiële plan/de begroting helpen opstellen, de rendabiliteit analyseren en ze de nodige tools verschaffen om de activiteit te beheren.

Het Partnerdorp (Le Village Partenaire) vervult en coördineert deze opdracht vanaf nu. Het Partnerdorp, dat in Sint-Gillis gevestigd is, helpt ondernemers bij de opstart of de uitbreiding van hun activiteit via de lokale economieloketten en hun begeleiders, maar ook via het Bedrijvencentrum en de terbeschikkingstelling van kantoren en transformatieworkshops. Al meer dan tien jaar stimuleren ze duurzaam ondernemerschap en het is in die context dat ze in 2021 een specifieke begeleiding zullen bieden aan stadslandbouwprojecten.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden in deze sector talloze vernieuwende projecten ontwikkeld die een nieuw productiemodel hanteren, op ecologische werkwijzen gebaseerd zijn en gericht zijn op de lokale korte ketens. Gezien de talrijke gunstige effecten die deze keten kan teweegbrengen (tewerkstelling, Co2-voetafdruk verkleinen, duurzame voeding, enz.), stellen de coaches van het Partnerdorp elke persoon die actief is in de sector een begeleiding op maat voor opdat hij/zij beter uitgerust zou zijn en zijn/haar activiteit verder zou kunnen ontwikkelen.

Het Partnerdorp zal zijn activiteiten afstemmen op die van Boeren Brussel Paysans, de testsite van Graines de Paysans in Anderlecht, de FédéAU en de andere lokale economieloketten.

Meer informatie is te vinden op de website van het Partnerdorp (Village Partenaire).
Hebt u een project en wenst u begeleiding? Contacteer ons voor meer info.

Spring naar de inhoud