Het startschot is gegeven voor een ingrijpende wijziging van het GBP (Gewestelijk Bestemmingsplan), die werd toevertrouwd aan perspective.brussels. Het GBP schept een kader voor de bestemmingen van huizenblokken, gebouwen en percelen en bepaalt meer algemeen wat er gebouwd, aangepast of herbestemd mag worden. Deze belangrijke stedenbouwkundige tool dateert van 2001 en vergt een update.

Deze update ging van start met voorbereidend informeel overleg met de overheidsinstanties (begeleid door ERU-Urbanisme). Binnenkort zou er een raadpleging van het grote publiek moeten volgen.

Het scheppen van een kader voor de stadslandbouw werd gezien als een van de doelstellingen van de wijziging. Aarzel dan ook niet om te reageren en uw stem te laten horen zodra daartoe gelegenheid is (meer info volgt op de website https://perspective.brussels/).

Spring naar de inhoud