Leefmilieu Brussel (LB) wil een geïntegreerd beleid van de Brusselse bodem ontwikkelen. Daartoe financiert het de studie “Good Soil”, die gevoerd wordt door het Centre d’Études et de Recherches Urbaines ERU, de universiteit van Luik en het Centre d’écologie Urbaine, en die eind november 2020 van start ging.

Het beeld van de stadsbodem als levenloze onderlaag die onbeperkt kan worden geëxploiteerd en gebruikt, maakt steeds meer plaats voor een opvatting van de bodem als een volwaardig ecosysteem dat een breed scala van bacteriële, fungoïde-, plantaardige en dierlijke biodiversiteit herbergt, dat synergetisch functioneert en ecosysteemdiensten aan onze samenleving verleent:

  • opvangen en vasthouden van water en voedingsstoffen;
  • verminderen van overstromingen;
  • structurering en stabilisering van de bodem;
  • koolstofopslagpotentieel;
  • bescherming van de biodiversiteit;
  • voedselproductie… 
Molenbeek

Deze studie zal de inventaris opmaken van de bestaande en ontbrekende gegevens met betrekking tot de Brusselse bodem en zal nagaan aan welke gevaren de Brusselse bodem is blootgesteld en welke ecosysteemdiensten hij vervult. Leefmilieu Brussel zal dus over een tool beschikken die zal helpen bij de besluitvorming en waarop de lopende wijzigingen aan het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) gebaseerd zullen zijn. Dit plan bepaalt het gebruik van de bodem, welke percelen verstedelijkt mogen worden (bebouwbaar), welke beschermd moeten worden als natuurgebied en meer algemeen welk percentage van het grondgebied gevrijwaard moet blijven van verstedelijking. Dit is des te belangrijk in het licht van de strategie van gecontroleerde verdichting zoals beschreven in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO), die een antwoord moet bieden op de bevolkingsgroei.

 

De resultaten van de studie worden in september 2021 verwacht.
Spring naar de inhoud