De voordelen van de duurzame landbouw staan vandaag buiten kijf, en ze krijgt daarom ondersteuning van het gewest. Men erkent dat deze vorm van landbouw staat voor duurzaam, kwaliteitsvol en lokaal geproduceerd voedsel, waarvan de consument weet waar het vandaan komt, die de gewestelijke economie kan aanzwengelen en het stedelijke landschap kan verfraaien, de biodiversiteit kan versterken en het ecosysteem kan herstellen. Het is echter niet altijd even duidelijk welke regels van toepassing zijn op de uiteenlopende initiatieven op het gebied van stadslandbouw. 

Met het oog op de harmonieuze ontwikkeling en verankering van de landbouwproductie op zijn grondgebied wilden Brussel Economie en Werkgelegenheid en Brussel Leefmilieu een Gids voor territoriale regelgeving voor stedelijke landbouw opstellen dat de voornaamste stappen en regelgeving op dit gebied bundelt.

Er zitten hervormingen van de regelgeving in de pijplijn om de Brusselse stadslandbouw te ondersteunen
Ter ondersteuning van de ontwikkeling van de stadslandbouw op zijn grondgebied heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de besturen bevoegd voor regelgeving en planning de opdracht gegeven om vier instrumenten onder handen te nemen: het GBP, voorkooprecht, de pacht, en de stedenbouwkundige lasten. In februari 2019 gingen vier werkgroepen aan de slag, en ze inspireerden zich daarbij op bestaande projecten inzake stadslandbouw. Doelstelling: de hervormingen voorbereiden die tijdens de volgende legislatuur moeten worden doorgevoerd. Inlichtingen: info@eru-urbanisme.be

Spring naar de inhoud