Photo-GT-good-food

De Good Food-strategie bevordert de co-creatie en participatie van alle actoren die betrokken zijn bij de opvolging
en evaluatie van de strategie, om de participatieve dynamiek van de opbouw van de strategie voort te zetten. Aanvankelijk was de daartoe bedoelde structuur de adviesraad, een structuur met een adviserende rol. Naar aanleiding van de
tussentijdse evaluatie is deze raad geëvolueerd naar een participatieraad met werkgroepen waarin iedereen welkom is!

De opdracht van deze werkgroepen bestaat uit (1) Het verstrekken van advies voor de minister(s) & de regering, om ideeën/voorstellen te doen, om gebreken/problemen te melden, over de evaluatie en herziening van de strategie… Deze adviezen worden opgesteld door de werkgroepen en vervolgens indien nodig herwerkt en goedgekeurd door de participatieraad; (2) Het uitwisselen van informatie tussen de besturen en de actoren mogelijk maken, alsook tussen de actoren onderling.

De werkgroepen die in 2020 van start gingen zijn de volgende:

De datums van de volgende werkgroepen, de contactinfo, alsook de notulen en adviezen van de werkgroepen die reeds plaatsvonden zijn beschikbaar op de pagina van de participatieraad van het Good Food-portaal. Schrijf je zeker in! We hebben jou nodig om samen een duurzame Good Food-strategie uit te werken die aangepast is aan de behoeften van alle actoren van de Brusselse voedselketen.

Aller au contenu principal - Overslaan en naar de inhoud gaan