De Good Food-strategie staat voor de omslag naar een lokaler en milieuvriendelijk voedingssysteem met een korte keten dat door iedereen samen wordt ontwikkeld en dat toegankelijk is voor iedereen. Er worden workshops en werkgroepen georganiseerd over een reeks thema’s (sommige daarvan hebben al plaatsgevonden). Je vindt ze op de tijdslijn hieronder.

Alle contactinformatie en notulen van de workshops die al achter de rug zijn, vind je op de zogenoemde co-constructiepagina op de Good Food-website (de strategie versie 2.0). Kon je niet aan de workshops deelnemen? Niet getreurd, neem een kijkje op deze website.

Oorspronkelijk was er op donderdag 10 juni een ontmoetingsdag gepland om voorstellen uit te wisselen en te vergelijken. Het was de bedoeling gedurende een volledige dag een groot aantal gelijkgestemde actoren samen te brengen om de zaken op elkaar af te stemmen die eerder al door de werkgroepen als prioritair werden aangeduid. Het is echter onmogelijk gebleken een dag te boeken waarop alle actoren op één locatie fysiek konden samenkomen om met elkaar in discussie te gaan. De aanslepende gezondheidscrisis, weet je wel … Toch lijkt een dergelijke ontmoeting “in levenden lijve” ons onontbeerlijk voor het welslagen van het initiatief. De datum is bijgevolg uitgesteld tot in het najaar. We hopen dat de evolutie van de crisis tegen dan een “echte” ontmoeting tussen actoren mogelijk zal maken.

Het is mooi meegenomen dat de gekozen datum – donderdag 23 september – samenvalt met het Brusselse Kost-festival. Deze datum geeft ons bovendien genoeg tijd voor het opstellen en goedkeuren van de eindversie van het strategiedocument. Noteer deze datum alvast in jullie agenda’s.

Voor alle vragen, één adres: goforgoodfood2@leefmilieu.brussels

Spring naar de inhoud