BoerenBruxselPaysans et Metrolab,  twee projecten ondersteund via EFRO (Europese Fondsen voor Regionale Ontwikkeling), hebben de AGROPOLIS-seminarcyclus georganiseerd, geboren uit vijf jaar van respectieve en gekruiste experimenten. Doel: concrete reflectie over de toekomst van agro-ecologie in en voor de Brusselse grootstad.

Van maart tot september 2020 hebben ontmoetingen met referentieprojecten en een retrospectieve analyse ons in staat gesteld de elementen van een prospectieve reflectie in kaart te brengen. Vervolgens, van oktober tot december 2020, brachten vijf discussieochtenden online iets meer dan 200 mensen uit de overheid, de onderzoekswereld en de voedingssector van ver buiten Brussel samen.

De sessies gingen achtereenvolgens over landbouw als territoriaal project, de toekomst van het beroep van stadsboer, toegang tot grond, de voorwaarden voor symbiose tussen landbouw en biodiversiteit en ten slotte het bestuur van een grootstedelijk voedselnetwerk. Zij werden verrijkt door de aanwezigheid van wetenschappelijke deskundigen en sprekers uit de steden Geneve, Rennes, Nantes, Ile-de-France en het Vlaams en Waals Gewest.

Als resultaat van dit seminar werd een boek geschreven dat nu beschikbaar is, zowel in papieren versie als in webversie.

Dit document, dat niet moet worden beschouwd als een expertiseverslag maar als het resultaat van een collectieve dynamiek van anticipatie, is bestemd voor al wie dagelijks het grondgebied beheert, en in het bijzonder voor de openbare actie van de Brusselse grootstad. Het vat de discussies van de cyclus samen, identificeert concrete actielijnen en doet aanbevelingen voor de structurele ontplooiing van agro-ecologie over het hele grondgebied van wat we het grootstedelijk voedselbekken zullen noemen.

Het boek is beschikbaar in drie talen via het web (link hieronder), en papieren versies (Frans-Nederlands) zijn beschikbaar op aanvraag via cfierens@environnement.brussels

RAADPLEEG DE PUBLICATIE

Spring naar de inhoud